Odkazy

Mezinárodní stránky Řádu svatého Lazara Jeruzalémského    
www.st-lazarus.net
Český velkobailivik    www.st-lazarus.cz
Lazariánská pomoc    www.lazarianska-pomoc.ic.cz
Patriarcha    www.mliles.com/melkite/orderstlazarus.shtml
Olomoucké arcibiskupství    www.ado.cz 
Brněnské biskupství    www.biskupstvi.cz
Hospic sv. Lazara v Plzni    www.hsl.cz
Lazarus Orden in Liechtenstein www.oslj.li oder www.lazarus.li

Lazarus Hilfswerk Liechtenstein www.lhw.li
Maltézský řád    www.orderofmalta.int
Maltézská pomoc – o.p.s.    www.maltezskapomoc.cz
Německý řád    www.nemeckyrad.cz
Řád svatého Jana Jeruzalémského – johanité    www.johanniter.org
   www.allianceofstjohn.org
Katolická církev v ČR - Česká biskupská konference    
www.cirkev.cz/cirkev-v-cr/ceska-biskupska-konference
Ekumenická rada církví v ČR    www.ekumenickarada.cz
Hospic v Praze    www.hospicstrasburk.cz
Řád Maltézských rytířů, České velkopřevorství    www.maltezskyrad.cz

Beatifikace císařovny Zity

www.beatification-imperatrice-zita.org