Olomoucká komenda

Olomoucká komenda Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského měla svou slavnostní investituru v neděli 12. července 2009 v chrámu sv. Václava v Olomouci.

Členové: prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., PhDr. Petr Pořízka, PhD., MUDr. Yvona Hrčková, Libor Gašparovič a Eva Gazdíková.

V současné době je komturem Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., vicekomturkou Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., a sekretářem Libor Gašparovič.

Po mnoha jednáních s představiteli vojenských kruhů a Statutárního města Olomouce o poskytnutí pracovních místností byl roku 2011 získán souhlas s umístěním sídla komendy v tehdejší městské budově na Opletalově ulici v Olomouci v místnostech Agentury Galia, jejímž ředitelem je L. Gašparovič.

Členové komendy se kromě konání schůzek zúčastňují jednání celého Moravskoslezského bailiviku a pravidelných slavnostních Bohoslužeb. Zúčastnili se také svěcení pramenů arcibiskupem Janem Graubnerem v lázních ve Slatinicích i v jiných lokalitách, aktivit některých jiných řádů, např. Řádů bratří a sester Chrámu Panny Marie Jeruzalémské (Německého řádu) na hradě Bouzově. Komenda spolupořádala také populárně vědecké přednášky, např. komtura M. Trapla ke svátku sv. Václava, o významných katolických politicích - Msgre Janu Šrámkovi a JUDr. Mořici Hrubanovi i o olomouckému arcibiskupu Antonínu Cyrilu Stojanovi.

Finanční podporu věnoval olomoucké svatolazarské komendě náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Ing. Vlastimil Picek a ředitel Agentury GALIA Libor Gašparovič. Darovací šek převzal vedoucí komendy dne 12. května 2011 na slavnostním koncertě Armády České republiky v Olomouci.

Členové komendy připravili stanovy Občanského sdružení „Svatolazarská komenda v Olomouci“, jehož hlavním účelem je organizovat dobrovolnou a neziskovou charitativní činnost, zejména v oblasti sociální a kulturní. Stanovy byly schváleny ministerstvem vnitra v srpnu 2011. V nejbližší době se počítá s přijímáním nových členů a rozvinutí vlastní činnosti.