Brněnská komenda

Brněnská komenda byla ustanovena na řádové investituře 3.10.2015 ve Slavkově u Brna. Jejim velitelem se stal Mgr. Petr Czajkowski, OLJ. Sekretářem komendy je MUDr. Eva Špatná, MLJ.

Komenda navazuje na činnost berěnské delegace, která byla ustavena v roce 2010.  

Po organizačních změnách, způsobených jednak rozdělením českých lazariánů na dvě stále spolu soupeřící frakce a jednak vznikem Moravskoslezského bailiviku, chce být Brněnská delegace Řádu svatého Lazara nabídkou - prostorem všem bývalým i novým členům řádu v teritoriu jižní Moravy k naplnění řádového poslání v upřímností a věrnosti následování Krista – našeho nejvyššího a zcela jistě legitimního velmistra. Její členové proto vědomě odkládají všechny ambice být těmi jediným a pravými lazariány cestou nabídky smíření a každodenní trpělivé práce pro potřebné tohoto světa.

Jako určité specifikum své služby považují podporu a aktivní spoluúčast na Slavkovské iniciativě smíření, která sama o sobě svým posláním naplňuje jeden z důležitých cílů řádu – smíření mezi lidmi a službu jednotě církve.