Prostějovská komenda

Koncem roku 2002 byla v Prostějově založena svatolazarská komenda, jako nejzákladnější organizační jednotka svatolazarského řádu, pod vedením bývalého referendáře Českého velkopřevorství v zahraničí, komtura PhDr. Jiřího Pořízky. Ten se rozhodl za sídlo komendy zvolit svoje rodné město Prostějov. Činnost prostějovské komendy navazovala na charitativní organizaci „Švédská mise“, jíž byl Dr. Jiří Pořízka vedoucím. Rodící se nová svatolazarská komenda našla zázemí v prostějovské Společnosti sv. Richarda Pampuriho, vedené MUDr. Jiřím Štolpou. Duchovní základnu našel řád v kapli sv. Lazara vedle kostela sv. Petra a Pavla.

Komenda se v rámci lazariánské služby věnovala pomoci tělesně postiženým a dlouhodobě nemocným půjčováním zdravotnických pomůcek pod vedením paní Vladimíry Zapletalové. Ve spolupráci s vedením Města Prostějov se každoročně pořádal benefiční koncert pro postižené.

V roce 2015, po odstoupení velitele Prostějovské komendy Miroslava Pišťáka, se lazariánská služba z řádu vyčlenila a nyní pracuje samostatně. 3.10.2015 byl ustanoven novým velitelem komendy PhDr.Marek Vařeka, Ph.D.,CLJ.